Californische amateur krijgt $24.000 boete

FCCEen Californische amateur riskeert een boete van $ 24.000 van de Amerikaanse RDI, de FCC, die hem heeft beschuldigd van opzettelijke verstoring van een regelmatig 80-meternet van de Western Amateur Radio Friendship Association.

Philip J. Beaudet, N6PJB (Amerikanen zitten er helemaal niet mee om man en paard te noemen, wat nou privacy), zou zich herhaaldelijk hebben bemoeid met het net zonder zijn roepnaam te geven. De FCC bracht op 30 mei een “Notice of Apparent Liability for Forfeiture” (kennisgeving van klaarblijkelijke aansprakelijkheid voor verbeurdverklaring) uit, waarin de zaak tegen N6PJB werd uiteengezet. Het bureau zei dat afgelopen november en december een agent van het San Francisco Field Office richtingzoek-apparatuur gebruikte op 3,908 MHz en bij beide gelegenheden in staat was om het huis van de zendamateur in Burney, Californië, te identificeren als de bron van de interferentie die in herhaalde klachten aan het Agentschap werd genoemd.

In de kennisgeving staat dat Beaudet 30 dagen de tijd heeft om te reageren met betaling of een schriftelijke verklaring waarin wordt gevraagd om vermindering of annulering van de voorgestelde verbeurdverklaring. Zou zoiets helpen om NOS schoon te vegen? Het is het proberen waard…