België verleent toestemming gebruik 40MHz band

BIPTOp 1 september j.l. is het Besluit van de Raad van het BIPT van 29 augustus 2023 inzake toewijzing van het spectrum 40,660 MHz – 40,690 MHz aan private radiostations voor individuele opleiding, technische berichtenwisseling en studies, gebruikt door radioamateurs gepubliceerd op de BIPT website (het Belgische AT).

De Raad van het BIPT besluit aan de houders van een klasse A-bedieningscertificaat het gebruik van het frequentiespectrum 40,66 MHz – 40,69 MHz toe te staan onder volgende voorwaarden:

1. Er dient een individuele toelating, een bijlage aan de stationsvergunning, gevraagd te worden aan het BIPT;

2. Het statuut van de amateurdienst is secundair gebruiker;

3. De toelating is geldig voor één kalenderjaar en kan jaarlijks vernieuwd worden;

4. Het maximale uitgestraald vermogen wordt beperkt tot 5 W ERP;

5. De transmissiemodi worden beperkt tot A1A, F3E, J2D, J2B en J3E;

6. De toelating kan op elk moment door het BIPT ingetrokken worden;

7. De houder dient een logboek bij te houden met vermelding van de datum, begin- en einduur (in UTC), roepnaam van het tegenstation, gebruikte frequentie, transmissiemode en vermogen;

8. Op het einde van elk jaar moet de houder zijn logboek aan het BIPT overmaken.

Voor het indienen van de aanvraag dient het aanvraagformulier voor radioamateurs gebruikt te worden, waarbij in het vak “Ik heb een ander soort van aanvraag en deel u deze hieronder mee” vermeld moet worden dat men een individuele toelating aanvraagt voor het gebruik van het frequentiespectrum 40,66-40,69 MHz.

Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet ontvangt men van het BIPT de toelating in de vorm van een bijlage aan de stationsvergunning.

Er is dus 30kHz beschikbaar, en 5W is niet veel maar bij goede openingen heb je ook niet veel meer nodig. Er valt dus weer meer te horen op de 40MHz (8m) band.

 

Geef een reactie