Klimaatverandering op komst

Flare

flareKlimaatverandering op komst

Duh, hoor ik je denken, is dat nou nieuws. Nou, ja dus. Dit gaat niet over de opwarming van de aarde, maar over afkoeling… Het Space and Science Research Center, (SSRC) in Orlando, Florida heeft aangekondigd dat het recente publicaties op de website van natuurkundigen van de NASA die gepecialiseerd zijn op het gebied van zonnefysica en die melden dat er belangwekkende veranderingen in het oppervlak van de zon aan de gang zijn, bevestigt.

 

Het SSRC heeft deze veranderingen onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat dit een klimaatverandering in gang zet die tot een langdurig koude periode zal leiden.

De directeur van het SSRC, John Casey, heeft eerder onderzoek bevestigd dat onafhankelijk ontdekte dat de veranderingen op de zon het gevolg zijn van een reeks cycli die steeds klimaatveranderingen van warm naar koud en weer terug veroorzaken.

“Op dit moment bevestigen wij de recente mededeling van de NASA dat er historische en belangrijke veranderingen plaatsvinden aan het oppervlak van de zon. Dit kan maar één uitkomst hebben: er komt een nieuwe klimaatverandering aan die de planeet een langdurige periode van bittere kou zal brengen. Dit is echter geen unieke gebeurtenis in de geschiedenis van de aarde hoewel het wel belangrijk nieuws is voor deze en de volgende generaties. Maar het is niets meer dan de normale opeenvolging van wisselende klimaatveranderingen die al duizenden jaren plaatsvinden. Verder resultaat van ons onderzoek laat zien dat deze reeks zonnecycli zó voorspelbaar zijn dat ze gebruikt kunnen worden om de klimaatveranderingen tientallen jaren vooruit in grote lijnen te voorspellen. Ik heb de gegevens van de gedragingen van deze zonnecycli met betrekking tot het temperatuurverloop op aarde over de laatste 1100 jaar bestudeerd en de nauwkeurigheid is beter dan 90%.”

Over wat die veranderingen dan wel precies inhouden, zegt Casey: “Zoals NASA al aangaf, zijn de stromingen aan het oppervlak van de zon dramatisch vertraagd. Dit proces van beweging aan de oppervlakte, dat door de NASA betiteld wordt als “de lopende band”, ruimt normaal gesproken oude zonnevlekken op en brengt er nieuwe voor terug. Het onderzoek van de NASA laat zien dat als de stromingen aan de oppervlakte vertragen, het aantal zonnevlekken aanzienlijk daalt (!). Alle waarnemingen van zonnevlekken en andere zonne-activiteiten tot 6000 jaar terug bevestigen overduidelijk onze eigen bevindingen dat als we minder dan 50 zonnevlekken tellen, dat maar één ding betekent: een wereldwijd intens koud klimaat. NASA zegt dat zonnecyclus 25, die na de net gestarte cyclus 24 komt, 50 of minder zonnevlekken zal tellen. De algemene mening van de wetenschappers van het SSRC is dat dit zelfs wel eerder zou kunnen beginnen, namelijk binnen de eerste 3 jaar van zonnecyclus 24. Wat we vandaag zeggen, is dat mijn eigen onderzoek en dat van andere wetenschappers bij het SSRC bevestigen dat de NASA in 1 ding alvast gelijk heeft – Er is een zonnecyclus met minder dan 50 zonnevlekken onderweg. Aan de hand van het door NASA voorspelde komende zonnevlekken minimum, wat ik zou willen betitelen als een “zonne winterslaap,” voorspelt het SSRC een veel koudere aarde net zoals het al duizenden jaren voorkomt. Als we de NASA als nauwkeurig aanmerken met hun voorspelling, dan zien we eerst nog hogere temperaturen dan nu voordat de bodem eruit valt. Als het SSRC en andere wetenschappers in de wereld gelijk hebben, dan hebben we nog maar een paar jaar om ons voor te bereiden op een periode van 20-30 jaar van aanhoudende en mogelijk gevaarlijke koude.”

Over wat dit voor de gewone man in de straat betekent, was Casey duidelijk. “De laatste keer dat deze specifieke cyclus voorkwam, was meer dan 200 jaar geleden. Ik noem het de “200-jaarlijkse” zonnecyclus. Deze vond plaats tussen 1793 en 1830, het zogenaamde Dalton Minimum, een periode van extreme kou die resulteerde in wat historicus John D. Post wel de ‘laatste grote substantiële crisis’ noemde. Met de kou kwamen massale verliezen van de oogsten, voedsel rellen, hongersnood en ziektes. Ik ben ervan overtuigd dat de volgende klimaatverandering veel sterker zal zijn en in staat is om wederom wereldwijd verliezen aan oogsten te bewerkstelligen met ziekten als gevolg. Het grootste verschil tussen de komende en de laatste 200-jaarlijkse koudecyclus is dat we nu meer dan 8 miljard monden moeten voeden tegen de laatste keer slechts 1 miljard. Naast effecten van sociale en economische aard, staan we aan de vooravond van een wereldwijd tekort aan voedsel tijdens de volgende koudegolf. Om de vraag te beantwoorden: elke man en vrouw in de straat zal er mee te maken krijgen.”

NASA's voorspelling van cyclus 25 is hier te vinden.