Aliens in het frequentie-spectrum

Aliens in het spectrum

 

Alien

Mocht je onlangs vreemde plaatjes in je waterval hebben gezien, dan is de kans groot dat dat niet ligt aan een overmatige alcoholconsumptie tijdens de feestdagen,  maar dat je een DSSTV gegenereerd plaatje hebt gezien.

Inmiddels is een grote variatie aan plaatjes gesignaleerd: van Playboy-bunnies tot skulls (doodshoofden) .

Wokkel

Op zich allemaal legale transmissies, ware het niet dat de callsign van de maker steevast ontbreekt. Dit is natuurlijk wel in strijd met artikel 5 van sectie 3.2.5 / Voorschriften en beperkingen radiozendamateurs, juli 2001 ,  waarin gesteld wordt dat:
“.. bij het begin en bij het einde van elke uitzending dient de vergunninghouder zijn roepletters ten minste  eenmaal uit te zenden..”
en wanneer het om beeldoverdracht gaat (artikel 6)  – waarvan hier sprake is -:
“.. de roepletters moeten aan de ontvangstzijde na demodulatie in leesbaar schrift zichtbaar zijn…”

EasyPal is een programma dat je in staat stelt dergelijke pics te genereren:

http://www.users.on.net/~trevorb/

Er schijnen zelfs al vaste frequenties te zijn waarop de plaatjes uitgezonden worden:  3.733 MHz / 14.233 MHz / 7.173MHz / 18.1625 MHz / 21.340 MHz / 29.550 MHz.

Op de schitterende webSDR site van de TU Twente (PA3FWM) is het frequentiespectrum van een aantal kortegolfband real-time te bewonderen. Mocht je op jacht willen naar plaatjes in het spectrum, houd deze site dan in de gaten:

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/

(Je moet wel Java installeren op je PC om  met deze website uit de voeten te kunnen).

Het is mij nog niet gelukt dergelijke plaatjes te ontvangen, maar laat het ‘ns weten wanneer je er een tegenkomt.  

 

18 KHz