Antwoord m.b.t. Morse erkenning Belgisch examen.

AT-logo

AT-logoOp 3 februari schreef ik een email naar het Agentschap Telecom waarin ik vroeg of het mogelijk was alsnog de CW aantekening te verkrijgen indien in België de morsevaardigheidsproef met succes was afgesloten. Vandaag kreeg ik antwoord van het AT.

 

De letterlijke tekst in de email luidde als volgt:

Geachte heer Waarsenburg,

Op 3 februari 2011 heeft u een e-mail gestuurd met de vraag of Agentschap Telecom het morse-examen in België erkent teneinde een aantekening voor morsevaardigheid te verkrijgen in Nederland. Agentschap Telecom erkent dit op basis van een HAREC uit België waaruit blijkt dat iemand voor het morse-examen is geslaagd. Op uw registratie staat reeds "CW included" dus voor u is dit reeds geregeld blijkbaar.

Met vriendelijke groet,

Johan Warmoeskerken
Vergunningverlener
………………………………………………………………..
Agentschap Telecom
Ministerie van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie
Emmasingel 1 | 9726 AH | Groningen
Postbus 450 | 9700 AL | Groningen
………………………………………………………………..
T 050-5877444
F (050) 587 74 00
johan.warmoeskerkenagentschaptelecom.nl
http://www.agentschap-telecom.nl

 

Kortom: je kunt dus alsnog de CW-aantekening verkrijgen door in België morse examen te doen! Helaas is de inschrijving voor de eerstvolgende test reeds gesloten, maar we houden de site in de gaten en zullen hier melden zodra de gelegenheid zich weer voordoet.