RNW gedecimeerd

RNW-logo

RNW-logo De Wereldomroep houdt nog maar 14 miljoen euro over van de 46 miljoen die er nu nog als jaarlijks budget is. Bovendien neemt het ministerie van Buitenlandse Zaken de betaling over van het ministerie van Onderwijs en Cultuur (OCW). Ruim 6 miljoen euro komt voortaan uit het potje voor ontwikkelingshulp (ODA).

 

 

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten, zei minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken vrijdag na afloop van de ministerraad. De kerntaak van de Wereldomroep wordt het uitdragen van „het vrije woord” (onafhankelijke informatie), vooral in landen waar de persvrijheid onder druk staat.

Buitenland

De andere twee kerntaken verdwijnen, zoals het informeren van Nederlanders in het buitenland en het verspreiden van een realistisch beeld van Nederland in het buitenland.

BVN, de publieke televisiezender voor Nederlanders en Vlamingen in het buitenland, en uitzendingen voor de Caraïben, komen nog wel voor rekening van OCW.

Onvoorstelbaar

De Wereldomroep noemde de plannen in een reactie „volstrekt onvoorstelbaar” en „ongehoord”. Meer dan 250 medewerkers zullen er hun baan door verliezen. Algemeen directeur Jan Hoek: „Deze kaalslag is onnodig en niet afgesproken in het regeerakkoord. Hiermee kiest het ministerie van OCW voor de goedkope weg. Bezuinigingen op de Publieke Omroep worden op deze manier wel heel gemakkelijk afgewenteld.”

Nieuwe koers

De omroep kwam onlangs zelf met een bezuinigingsvoorstel. Daarin ging het budget omlaag naar 36 miljoen euro. „ Wij hebben de nieuwe koers aangeboden aan OCW, maar het ministerie heeft daar nooit op gereageerd. Het is onvoorstelbaar en onzorgvuldig dat de minister zonder overleg zulke vergaande besluiten neemt”, vindt Hoek.