WIA wil meer, meer, meer…

acma

acmaIn de WIA (Wireless Institure of Australia) Nieuwsbrief beschrijft directeur Roger Harrison VK2ZRH zijn visie op welke kant het uit moet met de Standard licentie (voorheen Novice), en de Advanced licenties. Je ziet daar dezelfde discussies als hier te vinden zijn over de Novice licenties.

 

 

Roger schrijft hierover:

"De Standard licentie is ingevoerd als stap tussen de oude Novice licentie en de Advanced licentie na de herziening van het Australische licentie regime in 2004. Voor wat betreft de mogelijkheden voor de amateur ligt de Standard licentie tussen de huidige instap Foundation licentie en de Advanced (vergelijkbaar met de F-licentie in Nederland).

Dit drie-trapssysteem was bedoeld als prikkel om van de ene licentie naar de andere over te stappen, en zo meer mogelijkheden te krijgen – toegang tot meer banden, de mogelijkheid om meer modes te kunnen gebruiken, en om met mee vermogen te mogen werken. Deze stappen stellen je dan in staat om steeds meer mogelijkheden te ontdekken. [Een systeem dat ik van harte ondersteun -CNO]

Voor we verder gaan, denk ik dat we eens moeten kijken naar de drie principes achter de toekomstige licensering van radio amateurs zoals omarmd door het WIA.

Allereerst – er moet geen belemmering zijn met betrekking tot experimenteren met, of accepteren van, toekomstige technieken en toepassingen, in het bijzonder digitale technieken en uitzendingen, waaronder nog niet uitgevonden technieken. [Wat ervoor pleit om een gedegen technische achtergrond te eisen, zodat je ook begrijpt wat je aan het doen bent. -CNO]

Ten tweede – Toekomstige amateur licenties moeten niet gedowngrade of beperkt worden ten opzichte van wat de huidige goedgekeurde apparatuur kan [dit is een impliciet pleidooi voor meer vermogen -CNO]

Ten derde – Toekomstige licenties moeten de flexibiliteit hebben om de eigen interesses in communicatietechnieken en toepassingen te realiseren als zelf regulerende dienst binnen het kader van de licentievoorwaarden. [Ook dit pleit voor gedegen technische kennis, en niet als vrijbrief. En oh, over zelfregulerend gesproken, wel eens een Nederlands rondje op bepaalde 40m frequenties beluisterd? Dat werkt dus niet. -CNO]

Voor de standaard licenties betreft het drie belangrijke onderwerpen:
– toegang tot meer banden
– meer toegestane bandbreedtes (b.v. de 20m en 40m beperking van onze N-amateurs)
– meer vermogen

[Hetzelfde liedje van verlangen zie je in Nederlandse amateurfora. Meer, meer meer… Behalve meer kennis, want "waarom moet ik al die technische onzin onthouden voor het indrukken van een PTT knop – [X] Ongeschikt -CNO]

Zoals vorige week opgemerkt, geeft toegang tot meer banden meer kansen voor gelicenseerden om te leren en ervaring op te doen over het radio spectrum. [daarbij voorbijgaand aan de prikkel om verder te studeren, want dat is natuurlijk niet de bedoeling -CNO]

De techniek ontwikkelt zich snel. Geen enkele licentie zou beperkingen op moeten leggen aan de te gebruiken modes. [Wel als de kennis van het effect daarvan op het spectrum ontbreekt – en dat is precies waarom die beperking er is. -red]

En dan is er nog de kwestie van het  maximum vermogen.

Het WIA merkt op dat het maximum vermogen van 100 W voor de Standard licentie overgenomen is van de vroegere Novice licentie (hier 25W). Het WIA stelt voor dat in de toekomst een maximum vermogen van 200 Watt redelijk zou zijn voor de Standard licentie. [Gebaseerd op wat? Ook hier neem je de prikkel voor het doorstuderen weg -CNO]

Omdat alle gelicenseerden in Australië zich bewust moeten zijn van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de elektromagnetische stralingsniveau's, veroorzaakt het ophogen van het maximum vermogen naar 200W geen nieuwe problemen. [Maar dat is in Nederland in elk geval zo omdat geen N gelicenseerde zich aan de 25W limiet houdt. Ik denk dat het WIA daar op anticipeert. -CNO]

Hoe ziet het WIA dan de Advanced licentie in de toekomst:

Het WIA adviseert ten sterkste dat de voorwaarden voor de Advanced licentie aangepast worden naar een "licht regime", met een balans in verantwoord gebruik van het radio spectrum en respect voor andere belanghebbenden. [Dit is zooooo fout. Kinderen hebben regels en grenzen nodig. Radio amateurs nog veel meer. Dit loslaten betekent dat vrijwel iedereen straks een machtiging kan krijgen. Over technische vaardigheden hoor ik het WIA niet meer. Zenders zijn geen speelgoed. Ook koopdozen niet. Ik zie gebeuren dat amateurs dan op termijn juist alles kwijt raken omdat er geen kennis meer is en dus geen bestaansrecht. Dit is geen communicatiehobby. Dan moet je een CB bak of PMR kopen. -CNO]

Zoals je in eerdere uitzendingen hebt kunnen horen, zoekt het WIA zo snel mogelijk toegang tot de nieuwe 60 meter band, en verder uitbreiding met de 160 en 80 meter banden naast nieuwe toewijzingen op 70 MHz en 900 MHz. [Weer een prikkel weg. -CNO]

Het WIA is voorstander van versoepeling van de toegestane bandbreedtes voor de Advanced licenties op alle amateur banden van 1.8 MHz tot 430 MHz, gericht op het experimenteren met en gebruiken van nieuw ontwikkelde technologieën.

Het WIA wil het zendamateurisme aantrekkelijk maken voor toekomstige generaties."

En daar komt de aap uit te mouw. Ook in Nederland zie je de tendens dat als iets te moeilijk is, het niveau verlaagd wordt om het aantal gecertificeerden op peil te houden, of dat nou schoolopleiding of zendlicenties betreft. De D-licentie (nu N) was bedoeld voor 2 jaar met gebruik van 6 kanaaltjes in de 2m band, om in die tijd de opstap naar C/B/A te kunnen maken. Intussen is de 2-jaarstermijn vervallen. Zijn de 6 kanaaltjes vervangen door toegang tot 2m/70cm. Is de kortegolf (40, 20 en 10m) erbij gekomen. En nog wordt er geroepen om meer, meer, meer. Maar wel zonder er iets voor te moeten doen. Ik blijf erbij: Zendamateurisme gaat om techniek. Weten wat je aan het doen bent. Begrijpen wat er gebeurt. En niet een machtiging tot het indrukken van een PTT knop, want dan heb je het niet begrepen. Onnodig te zeggen dat ik geen voorstander ben van kadootjes. Het ondergraaft uiteindelijk het bestaansrecht van de amateur: het doen van experimenten.