Nieuwe eis mobiele dekking gaat niet gelden op de Veluwe

hoop antennes

hoop antennesHet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan een dekkingsverplichting bij de volgende frequentieveiling. Per gemeente krijgen operators de verplichting om 98 procent dekking te realiseren.

 

 

EZK gaat die maatregel echter niet inzetten voor een bekend knelpunt: de dekking in natuurgebieden. Alle Natura 2000 gebieden worden uitgezonderd, meldt staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer. EZK heeft het eerder aangekondigde Actieplan Digitale Connectiviteit gepresenteerd.

Outdoordekking verbeteren

Het verbeteren van de outdoor dekking is een van de actiepunten in dat actieplan. Er zijn nog altijd plekken in Nederland waar de mobiele netwerkdekking onvoldoende is, bijvoorbeeld omdat het aanbieden op de locaties voor operators commercieel niet-rendabel is. 

Om dit aan te pakken wordt er bij de aankomende veiling een dekkingsverplichting opgelegd aan de vergunninghouders. Deze houdt in dat op 98 procent van de oppervlakte van elke gemeente van Nederland dekking moet worden gerealiseerd met het nieuwe 700 MHz-spectrum dat dan beschikbaar wordt gemaakt. 
In een voetnoot meldt EZK echter een belangrijke uitzondering: “Natura 2000-gebieden worden hiervan uitgezonderd en tellen niet mee in het berekenen van de oppervlakte van gemeenten.”

Onder de term Natura 2000 zijn in de hele Europese Unie de belangrijkste natuurgebieden in kaart gebracht, met verplichtingen om die te beschermen. Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden, meldt Alterra, een onderdeel van het ministerie van LNV. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en onder de Habitatrichtlijn. Ze zijn overal te vinden, zoals het Naardermeer, het Geuldal en het Dwingelderveld. 

Veluwe uitgezonderd van dekkingseis

Het grootste gebied qua oppervlakte is de Veluwe: 88.436 ha. Dit gebied ligt verspreid over de gemeenten Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen. 

Natura 2000 gebied Veluwe. Bron: Alterra

Voor al deze gemeenten gaan andere berekeningen gelden, waarbij witte plekken in de dekking niet hoeven te worden aangepakt. Dit heeft ook consequenties voor toeristisch gebied en doorgaande routes, zoals de A12, de A50 (als witte lijnen zichtbaar op het kaartje van Alterra) en het spoor.

Bossen zijn een probleem voor het realiseren van mobiele dekking. Het is een gegeven dat Domeinen geen toestemming geeft voor de plaatsing van mobiele sites. Aangezien de mobiele antennes niet in het bos kunnen of mogen staan, moeten ze vlak langs de snelweg of spoorlijn worden geplaatst. Nadeel daarvan is dat zo’n mobiele site dan alle auto’s of alle intercity’s tegelijk moet bedienen. 

Ook alle Hollandse en Zeeuwse wateren en de Waddenzee zijn Natura 2000-gebieden. Doordat mobiele signalen ver dragen over water, is dat waarschijnlijk minder een probleem.