Zonnecyclus 25 kon wel eens tot een van de sterkste ooit gaan behoren

Yep, flareWut? Eerst gaan lopen rondbazuinen dat de volgende zonnecyclus tot wel 50% lagere activiteit kan gaan vertonen en dat het de zwakste in 200 jaar wordt, en nu het tegendeel gaan beweren. Maar ze doen het wel.

De ARRL meldt dat een onderzoeksrapport heeft geconcludeerd dat zonnecyclus 25 sterker zal zijn dan de net beëindigde zonnecyclus 24 en waarschijnlijk sterker dan zonnecyclus 23

Het rapport zegt:

Een onderzoeksartikel, “Overlapping Magnetic Activity Cycles and the Sunspot Number: Forecasting Sunspot Cycle 25 Amplitude,” door Scott W. McIntosh, adjunct-directeur van het National Center for Atmospheric Research in Boulder, et al., heeft geconcludeerd dat zonnecyclus 25 zou kunnen gaan behoren tot de sterkste zonnevlekkencycli die ooit zijn waargenomen, en dat deze vrijwel zeker sterker zal zijn dan de zojuist beëindigde zonnecyclus 24 (zonnevlekkengetal van 116). De wetenschappers zeggen dat hij waarschijnlijk ook sterker zal zijn dan zonnecyclus 23 (zonnevlekkengetal 180). Zoals de samenvatting uitlegt:

“De zon vertoont een goed beschreven modulatie in het aantal vlekken op zijn oppervlak over een periode van ongeveer 11 jaar. Vanaf het begin van de moderne observationele astronomie vormen zonnevlekken een uitdaging voor ons begrip – hun quasi-periodieke variatie in aantal, 175 jaar geleden voor het eerst opgemerkt, stimuleert tot op de dag van vandaag de interesse van de hele gemeenschap. Een groot aantal technieken is in staat om de tijdelijke oriëntatiepunten, de (geometrische) vorm en de amplitude van zonnevlekcycli te verklaren; het blijft echter moeilijk om deze kenmerken van tevoren nauwkeurig te voorspellen.

Recente observationele studies hebben een verband aangetoond tussen de 22-jarige magnetische cyclus van de zon en de productie van de oriëntatiepunten en patronen van de zonnevlekcyclus, maar niet de amplitude van de zonnevlekcyclus. Het gebruik van (discrete) Hilbert-transformaties over meer dan 270 jaar (maandelijkse) zonnevlekkenaantallen tonen duidelijk de zogenaamde ‘beëindigingsgebeurtenissen’ aan die het einde markeren van de vorige 11-jarige zonnevlekcyclus, de versterking / versnelling van de huidige cyclus en het einde van 22-jarige magnetische activiteitscycli.

Gezien deze relatie en onze voorspelling van een afsluitende gebeurtenis in 2020, leiden we af dat Zonnevlekcyclus 25 een omvang zou kunnen hebben die wedijvert met de top van actieve cycli sinds het begin van de waarnemingen. Dit resultaat zou in schril contrast staan ​​met de huidige opvatting van de wetenschappelijke gemeenschap over de omvang van Zonnevlekcyclus 25 .”

Conclusie van deze wetenschappelijke mumbo-jumbo: we zijn het niet eens en we weten het niet. We wachten het maar gewoon af…