Imarsat spant proces aan tegen Nederlandse overheid

InmarsatDe website Via Satellite meldt dat Inmarsat een zaak gaat aanspannen bij een Nederlandse burgerlijke rechtbank om de wijzigingen in spectrumtoewijzing herzien te krijgen die het heeft aangebracht in een recente update van het nationale frequentieplan (NFP), zo kondigde de operator op 29 maart aan.

De Nederlandse overheid wil het spectrum dat wordt gebruikt voor maritieme veiligheidsdiensten op basis van satellieten opnieuw toewijzen aan 5G-connectiviteitsdienstverleners. Inmarsat noemde de herverdeling “onnodig” en beweerde dat zowel maritieme satellietdiensten als 5G-diensten naast elkaar kunnen bestaan ​​binnen de spectrumband zonder elkaar te storen.

Inmarsat levert gratis veiligheids- en noodsatellietdiensten aan zeevarenden die opereren nabij Burum in Noord-Nederland. Inmarsat zei dat deze services in gevaar zouden komen als de hertoewijzing voor nationale 5G draadloze services volgens plan verloopt. Inmarsat zei dat het al meer dan anderhalf jaar met de Nederlandse regering naar een minnelijke oplossing voor deze kwestie heeft gezocht en geeft “de onverzettelijkheid van het ministerie van Economische Zaken” de schuld van de impasse.

“Inmarsat wil de veiligheidsdiensten vanuit Burum, waarvan miljoenen zeevarenden en vliegtuigpassagiers en -bemanning dagelijks afhankelijk zijn, voortzetten, naast de commerciële activiteiten daar”, zei Inmarsat in een verklaring van het bedrijf. “Mocht Inmarsat worden gedwongen hun frequenties te verhuizen, dan is de voorgestelde timing van de omschakeling in frequentiegebruik in het NFP onrealistisch en het zal een lange overgangstermijn vergen om deze volledig vermijdbare stap uit te voeren.”

Via Satellite
https://www.satellitetoday.com/5g/2021/03/29/inmarsat-sues-dutch-government-over-5g-spectrum-allocation-plan/