WRC23: 23cm/RNSS studie rapport

iaruDe voorzitter van IARU Region 1 Spectrum and Regulatory Liaison Committee, Barry Lewis G4SJH, meldt dat ITU-R Study Group 4 het onderzoeksrapport met betrekking tot de amateurradio 1240-1300 MHz-band heeft afgerond.

Op de IARU Regio 1 site schrijft hij:

In de periode 7 – 13 september 2022 heeft de IARU wederom deelgenomen aan de voorbereidende werkzaamheden voor WRC-23 agendapunt 9.1b in ITU-R Working Party 4C (WP4C). Het samenvattende rapport van de IARU over de WP4C-bijeenkomst is inmiddels gereed.

Geactualiseerde studies werden geleverd door Frankrijk en nieuwe studies werden bijgedragen door de Russische Federatie (GLONASS), China (COMPASS) en Japan.

De IARU leverde een bijdrage met informatie die was overeengekomen in WP5A en waarin de korte duur van “piektijden” voor amateuractiviteiten in de 23 cm-band werd benadrukt. Deze informatie is overgenomen in het conceptrapport. Hoewel de onderzoeken bevestigen dat er interferentie kan optreden in co-frequentie RNSS-ontvangers in bijna de hele band, zijn alle onderzoeken alleen uitgegaan van statische scenario’s zonder rekening te houden met de geografische spreiding en dichtheid van amateurzenders of de tijdelijke aspecten van amateur- of RNSS activiteiten. Sommige onderzoeken houden rekening met antennepatronen, maar veel resultaten en conclusies richten zich alleen op het slechtst mogelijke scenario. De IARU Regio 1 heeft een commentaardocument over deze aspecten gepubliceerd dat op de IARU site beschikbaar is.

Als gevolg van deze onderzoeken en de wettelijke status van de toewijzing van amateurdiensten, zal ons vermogen om in bepaalde delen van de band en op de huidige toegestane vermogensniveaus te werken waarschijnlijk worden beperkt als regelgevers de RNSS-ontvangers willen beschermen. Deze discussie zal worden voortgezet bij de ontwikkeling van de Aanbevelingen in ITU-R WP5A.

De plenaire vergadering van WP4C stemde ermee in om het document te verheffen tot de status van een nieuw rapport en gaf het ter goedkeuring door aan Studiegroep 4 (SG4). Het voorbereidende werk is dus afgerond.

Studiegroep 4 kwam op 23 september bijeen en keurde het rapport goed voor publicatie. IARU is volledig betrokken bij de discussie die zal worden voortgezet in WP5A om ervoor te zorgen dat de amateurdiensten zich in deze band kunnen blijven ontwikkelen en alle amateurtoepassingen die vandaag in gebruik zijn, kunnen doorgaan.

Bron IARU Region 1 https://iaru-r1.org/