APRS Unproto Path

Het instellen van het APRS Unproto path

Voor het correct functioneren van APRS is het noodzakelijk dat de instellingen correct zijn. Dat lijkt een waarheid als een koe, maar hier wordt nog vaak tegen gezondigd. De instellingen voor mobiele stations zijn als volgt:

WIDE1-1,WIDE3-3

en voor basisstations (relays) zijn de alias instellingen:

<eigen call>,WIDE1-1

Thuis draai je NOOIT een wide digipeater zonder overleg met je "buren"! Zomaar een digipeater in de lucht brengen zonder overleg vebetert het bereik niet, maar verslechtert het alleen maar!

Lees verder “APRS Unproto Path”

PI4RAZ.nl live!

Website PI4RAZ.nl live!

 Met ingang van 16 november is de website van PI4RAZ live. Hier vindt U tips, nieuws, weer en nog veel meer informatie. Uiteraard zijn suggesties en bijdragen welkom. U kunt uzelf registreren op de site en zo deelnemen aan discussies, comments etc.

Ook de verenigingsbijeenkomsten zullen worden aangekondigd op de site. Tevens zal binnenkort de e-learning faciliteit actief worden, waarmee via internet studeren voor het N- of F examen mogelijk wordt. Dus hou de site in de gaten! 

Solderen van gelakt koperdraad

Q: Ik moet gelakt koperdraad solderen, maar die lak gaat er haast niet af.

A: dat is een bekend probleem. Een oude, maar zeer effectieve truc is om een aspirientje te gebruiken (een paracetamol deed het bij mij ook). Leg de te vertinnen draad op het aspirientje en voeg met de soldeerbout soldeer toe. Je zult het apririentje zien gaan borrelen en deze lost zo de lak op, waarna de draad zich prima laat solderen. 

Storing op apparatuur

Q: Mijn buren hebben last van me als ik in SSB uitkom. Wat nu?

A: Het hangt er van af hoe goed je (nog) met je buren omgaat. Het grootste probleem zijn de luidsprekerleidingen. De luidsprekers staan immers meestal een eind bij de versterker vandaan, en zeker bij de moderne 5.1 of nog meer installaties lopen lange leidingen naar de Rear speakers die uitstekende antennes voor onze signalen zijn. Het beste is om de leidingen vlak bij de versterker een paar maal door een ringkern te halen of om een ferrietstaaf te wikkelen. Meestal is het probleem dan verholpen. Meer rigoreuze ingrepen in het binnenste van de versterker worden over het algemeen niet op prijs gesteld.

Ik wil zendamateur worden

Q: Ik wil een N of F licentie halen. Wat is de beste manier?

A: Om te beginnen: Luisteren. Koop een goede kortegolf ontvanger die beschikt over enkelzijband ontvangst (LSB en USB). Vooral de 80 meter band (3,5MHz) is goed om naar te luisteren omdat je daar veel Nederlandse stations kunt horen. De 40 en 20 meter banden zijn meer voor het lange afstands verkeer.
Koop via een van de verenigingen (zie menu) het cursusboek waar de technische stof in behandeld wordt, en vergeet niet het boek met de machtigingsvoorwaarden. Sluit je eventueel aan bij een vereniging als je dat nog niet gedaan hebt. Deze organiseren vaak cursussen waarin je klaargestoomd wordt voor het examen. Ook het boekje met oude examens is handig om te oefenen. Ben je voldoende zeker van je zaak, geef je dan bijtijds op voor het examen via de website van het Agentschap Telecom.

Gebroken spoelkern

Q: Ik heb een spoeltje met een gebroken kern. Wat nu?

A: Gebruik in elk geval nooit een metalen schroevendraaier o.i.d. voor het draaien aan een spoelkern. Daarmee breek je ze gegarandeerd als dat al niet gebeurd is. Koop een goede (kunststof) trimsleutel set om je spoelen af te stemmen. Dat voorkomt ook verstemming wat je krijgt als je metalen voorwerpen gebruikt.
Houd de spoel ondersteboven om zoveel mogelijk gruis en defect kernmateriaal te verwijderen. Indien mogelijk, draai de kern er helemaal uit naar de kant waar hij niet gebroken was. Meestal zit er aan de andere kant een nog niet gesloopt gleufje waarmee je 'm los kunt draaien. Door 'm naar de andere kant eruit te draaien, voorkom je vastlopen op eventueel achtergebleven gruis. Blaas de spoel goed schoon, en keer de kern om. Draai deze er weer vanaf de andere kant in.

APRS aanpassing!

Wijziging in APRS instellingen!

Al sinds enige tijd is door de Tucson Amateur Packet Radio Corp. een nieuwe aanbeveling voor de APRS instellingen van kracht. Dit heeft voornamelijk betrekking op de RELAY instellingen van mobiele stations, en de ALIAS instellingen van basis stations (niet van Digipeaters).

Lees verder “APRS aanpassing!”

PMR netwerken

PMR als Echolink

 Net als enige jaren geleden op 27Mc packet radio een bloeiperiode doormaakte, wordt binnen de PMR gemeenschap inmiddels ook driftig ge-experimenteerd met ons reeds langer bekende technieken. Zo is het mogelijk om met PMR portofoons, gebruik makend van bepaalde kanalen en sub-audio (CTCSS) tonen, verbindingen te maken over grote afstanden. 

Lees verder “PMR netwerken”